Χρησιμοποίηση : Υλικό αποχρωματισμού – Θρεπτικό λάδι - Διαλυτικό – Συντηρητικό ξύλου- Βερνίκι