Από 150 μιλ. σε 30 λ, παρέχουμε προς το παρόν τις βιομηχανίες χημικών ουσιών, πετρελαίου και τροφίμων.