Χρησιμοποίηση : Θρεπτικό - Καλλυντικό - Εντομοκτόνο - Βιομηχανικό - καθαριστικό - Χρώμα - Προϊόν συντήρησης - Διαλυτικό