Χρησιμοποίηση : Υλικό συγκόλλησης - Λιπαντικό - Χρώμα - Διαλυτικο – Βερνίκι