Χρησιμοποίηση : Υλικό συγκόλλησης – Κόλλα PVC – Υλικό αποχρωματισμού - Θρεπτικό Λάδι – Βιομηχανικό καθαριστικό – Σιρόπι – Προϊόν συντήρησης - Διαλυτικό - Βερνίκι