Χρησιμοποίηση : Υλικό συγκόλλησης - Υλικό αποχρωματισμού - Θρεπτικό λάδι - Διαλυτικό - Συντηρητικό ξύλου - Βερνίκι