Ορθογώνιοι κάδοι 255 x 165 Καπάκι για κουβά

 

Χρησιμοποίηση : Λάκα - Χρώμα - Όλα τα προϊόντα απαιτούν εφαρμογή με ρολό